Ο Δήμος κοντά στους Δημότες

Ο Δήμος κοντά στους Δημότες

Η εκδηλωση θα αρχισει: 20 Mar 2019
  Δημοτική Ενότητα Αυλώνος (Αυλωνάρι)
  11:00 AM - 01:00 PM
  Η εκδήλωση αυτή έχει γίνει

  Στον Δήμο κυρίαρχος είσαι Εσύ, έτσι θα το πετύχουμε

  • Δημιουργία Αντιδημαρχίας Οικισμών για τις καθημερινές ανάγκες  (πράσινο, αγροτική οδοποιία, ηλεκτροφωτισμός καθαριότητα).
  • Τα Δημοτικά συμβούλια θα γίνονται εκ περιτροπής στις έδρες των παλιών Καποδιστριακών Δήμων (Δημοτική Ενότητα Κύμης (Κύμη) – Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων (Αλιβέρι) – Δημοτική Ενότητα Αυλώνος (Αυλωνάρι) – Δημοτική Ενότητα Δυστίων (Κριεζά) – Δημοτική Ενότητα Κονιστρών (Κονιστρά)
  • Καθιέρωση μιας ημέρας τον μήνα ως ημέρα για «ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ» όπου ο Δήμαρχος σε ζωντανή σύνδεση συζητά με τους Δημότες προβλήματα, προτάσεις κλπ.
  • Άμεση και ουσιαστική ενεργοποίηση του Συμβουλίου Νεολαίας. Ισχυρή υποστήριξη των Νέων για δράσεις με στόχους την διάκριση στους τομείς, Πληροφορικής, Μουσικής,  Αθλητισμού και άλλων νεανικών ενασχολήσεων.
  • Αξιοποίηση του ΔΙΑΥΓΕΙΑ με την αυστηρή εφαρμογή κανόνων διαφάνειας όπου όλοι οι Δημότες θα ελέγχουν λεπτομερώς τον τρόπο διαχείρισης του Δημοτικού χρήματος.
  • Αξιοποίηση όλων των νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προβλέπει ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ για τους Δήμους, προς όφελος των Δημοτών. (συμμετοχή σε επιχειρηματικές βιώσιμες δραστηριότητες κλπ).

  Πρόγραμμα Εκδήλωσης

  Το πρόγραμμα της εκδήλωσης φαίνεται αναλυτικά παρακάτω. …………

  Επόμενες Εκδηλώσεις Ομιλίες

  Δείτε το πρόγραμμα των επομένων συγκεντρώσεων (Ομιλιών) τους χρόνους και τις τοποθεσίες