Οικονομική Ανάπτυξη του Δήμου

Οικονομική Ανάπτυξη του Δήμου

Η εκδηλωση θα αρχισει: 10 Feb 2019
  Δημοτική Ενότητα Κύμης - Κύμη
  11:00 AM - 02:00 PM
  Η εκδήλωση αυτή έχει γίνει

  Στρατηγικοί στόχοι για την  Οικονομική Ανάπτυξη του Δήμου

  Στόχος της καμπάνιας είναι η διέγερση της προσοχής και του ενδιαφέροντος των δημοτών πάνω στα θέματα που επικεντρώνονται και πραγματεύονται, με τα προβλήματα του Δήμου μας

  • Δημιουργία περιβάλλοντος υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των νέων, με αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού περιβάλλοντος και δημιουργίας κέντρου στήριξης των επιχειρήσεων και των εξαγωγών.
  • Τουριστική ανάπτυξη.  Ο πολιτισμός αποκτά αναπτυξιακό περιεχόμενο και συνδέεται με τον τουρισμό με εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου και με την ανάδειξη των μνημείων και της ιστορικής κληρονομιάς, όλων των περιόδων.
  • Καινοτομία και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους στρατηγικούς στόχους και τις εκατοντάδες επι μέρους δράσεις που προκύπτουν από αυτούς, αλλά και να παρέχουν στους δημότες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με διαφάνεια και χαμηλό κόστος.
  • Διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην Πόλη με φροντίδα στην υγεία και στην υγιεινή.

  Το πρόγραμμα της Εκδήλωσης

  Επόμενες Εκδηλώσεις - Ομιλίες

  Οι επόμενες εκδηλώσεις θα παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα μας στην παρακάτω ενότητα.