Προοπτικές του Πρωτογενούς τομέας

Προοπτικές του Πρωτογενούς τομέας

Η εκδηλωση θα αρχισει: 28 Feb 2019
  Δημοτική Ενότητα Κονίστρων -Δήμου Κύμης - Αλιβερίου
  02:00 PM - 09:00 PM
  Η εκδήλωση αυτή έχει γίνει

  Πρωτογενής παραγωγή

  Τα σημεία εστίασης προσοχής είναι:

  ● Γεωργία – Φυτική Παραγωγή – Μείωση κόστους παραγωγής – Αύξηση ανταγωνιστικότητας.
  ● Αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
  ● Νέες καλλιέργειες – Αρωματικά φυτά
  ● Συμβουλευτική – Εκπαίδευση – Οργανωμένη τακτική ενημέρωση.
  ● Κτηνοτροφία – Αύξηση ζωικού κεφαλαίου – Αντιμετώπιση Ζωονόσων.
  ● Αλιεία – Κατασκευή Ιχθυαγοράς. Αναβάθμιση των υποδομών της Ιχθυόσκαλας.
  ● Δασικός πλούτος – Υλοτομία – Δασικοί Συνεταιρισμοί – Αναδασώσεις.
  ● Φυτοφάρμακα – Περιβαλλοντική συνείδηση – Εκπαίδευση.
  ● Νέοι Αγρότες
  ● Αγροτουρισμός

  Το πρόγραμμα της Εκδήλωσης

  Επόμενες Εκδηλώσεις Ομιλίες

  Οι επόμενες εκδηλώσεις θα παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα μας στην παρακάτω ενότητα.