ΑΗΣ Αλιβερίου

Από την επίσκεψη μου στο ΑΗΣ Αλιβερίου.

Ξενάγηση και ενημέρωση για τους εργαζόμενους από τον πρόεδρο τους κ. Γ. Παναγιώτου.

Διαφωτιστική και η συζήτηση με τον διευθυντή του εργοστασίου, σχετικά με την προσφορά της ΔΕΗ στην περιοχή, όπως την χρηματοδότηση σε πλείστα έργα που έχουν υλοποιηθεί στο δήμο με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών στην καθημερινότητα των πολιτών!