Τα Αρχοντικά

Η λιτή και απέριττη “αρχοντιά” του τόπου μας και η ζεστή φιλοξενία των κατοίκων του!!